Cutaneous Horn

Etiology and Pathophysiology
* Derinin yüzeysel katmanlarından keratinize materyalin olağandışı yapışıklığından veya kütise derinlemesine gömülü olmasından kaynaklanan sonuçlar. Etiyoloji bilinmemektedir, ancak güneşe maruz kalma veya travma nedeniyle cilt hasarı ile ilgili olabilir; Molluscum contagiosum ve leishmaniasis gibi bulaşıcı nedenler de bildirilmiştir. 2
* Stratum korneumun belirgin tutulmasından oluşur.
* Tabanda iyi huylu, habis öncesi veya kötü huylu ( Şekil 169-1 ,  169-2 ve  169-3 ) olabilir; 2 büyük seride,% 58.6 ve% 38.9 malign veya premalign baz patolojiye sahipti. 1 , 3
* Diğer kötü huylu veya premalign lezyonların öyküsü, tabanda hassasiyet, büyük boyut, ileri yaş ve penis üzerindeki yerleşim, altta yatan malignite riskini artırır. 2 - 4
* Associated with many types of skin lesions (at the base) that can retain keratin and produce horns including actinic keratosis, warts (
Advertisements